Grootste anti-AGE studie ooit bijna voltooid

Vanaf september van dit jaar worden de eerste resultaten bekend van een experiment van Helen Vlassara waarbij 120 zwaarlijvige mensen met het metaboolsyndroom betrokken zijn. De helft van hen heeft dan een jaar lang trouw het anti-AGE-dieet gevolgd (de ‘interventiegroep’). De andere helft mocht blijven eten zoals men het gewend was (de ‘controle groep’) Het gaat om het grootste en langst lopende onderzoek met het anti-AGE-dieet tot nu toe. En het duurste. De Amerikaanse overheid telt er ruim 5 milioen dollar voor neer.

Helen Vlassara wil met deze studie uitzoeken of het anti-AGE-dieet een gunstig effect heeft op een aantal veel voorkomende kenmerken van het metabool syndroom (ook wel syndroom X genoemd): hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, laag HD cholesterol en hoog triglyceridengehalte. De resultaten van het onderzoek zullen dit najaar worden geanalyseerd en in de loop van 2015 worden gepubliceerd. Vlassara is alvast erg enthousiast over de eerste uitkomsten, maar ze mag daar nog niets over verklappen. Ze heeft wel beloofd dat wij het meteen te horen krijgen zodra dat kan. Blijf ons volgen!